ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง หัวหน้าคณะขับเคลือนกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่มอบรังผึ้งชันโรงเพื่อฝึกชาวบ้านเลี้ยงผึ้งครัวเรือนละ 15 รัง พร้อมอุปกรณ์การคัดแยกน้ำผึ้งชันโรง และสอนวิธีการเก็บน้ำผึ้ง

23 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (22 มกราคม 2563) ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง หัวหน้าคณะขับเคลือนกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพื่อสร้างอาชีพ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ลงพื้นที่มอบรังผึ้งชันโรงเพื่อฝึกชาวบ้านเลี้ยงผึ้งครัวเรือนละ 15 รัง พร้อมอุปกรณ์การคัดแยกน้ำผึ้งชันโรง และสอนวิธีการเก็บน้ำผึ้งจากรังผึ้งชันโรง ณ ตำบลปุโรง และตำบลห้วยกระทิง อำเภอกรงปีนัง จังหวัดยะลา โดยมีนายมะซอเร มาฮะ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยกระทิงเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้